Z  inicjatywy  liderów   Kół  –   Kijkarzy   i  Historycznego  – 12  lutego  2018r.  /poniedziałek/   o  godz  11.00   odbędzie   się  ” Charytatywny   Marsz  dla   Justyny    Szulc  ”  będącej   w  śpiączce.  Zbiórka   wszystkich  chętnych – /z  kijkami  lub  bez /    na  ul.  Spacerowej  przy    miejscu  biwakowym.  Trasa   marszu      wyznaczona   jest    do  Królewskiego  Źródełka  i  z  powrotem  -/około  5  km/  Wpisowe   w  wysokości   10  zł  , które  będzie  przekazane  na  rehabilitację  Justyny  , należy  wpłacać  u  liderów   poszczególnych  kół.    Serdecznie   zapraszamy   do  udziału w  tym  szczytnym  celu .  Na  zakończenie  przewidziany  jest   pyszny   poczęstunek –  niespodzianka!