W poniedziałek  5 lipca  mieszkańców  naszego miasta   krótką  wizytą  zaszczycił nowy szef  Platformy Obywatelskiej  Donald Tusk.   Dużą grupę obecnych  tworzyli słuchacze naszego Uniwersytetu , z Panią prezes Zofią Michalewicz na czele.  Tematem spotkania , które odbyło się w  głównej sali  budynku  RAMPA  KULTURA  była  Polityka  Społeczna. Prezentacji  działań   Goleniowskiego Centrum Aktywności Lokalnej  dokonał dyr. Ośrodka Pomocy Społecznej  Zbigniew Łukaszewski. Następnie dyr. Regionalnego Ośrodka  Polityki  Społecznej w Szczecinie Dorota Rybarska- Jarosz omówiła planowane kierunki działania w obszarze polityki społecznej na lata 2021- 2027 województwa zachodniopomorskiego. W dalszej części  Donald Tusk odpowiadał na pytania zadawane z sali . Platforma Obywatelska ma bardzo ciekawe propozycje dotyczące polityki społecznej. Oby w przyszłości zostały zrealizowane…..

tekst i foto – U.M