W  dniu 24 kwietnia 2018r.   odbyła  się inauguracyjna  sesja  Regionalnej  Rady  d/s Seniorów przy Marszałku woj. zachodniopomorskiego.  Uczestniczył   w niej  także nasz reprezentant  Janusz  Wentruba. Z tego co nam przekazał – wybrano przewodniczącego  Rady, którym został Jerzy Dembski -prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku  w Policach,natomiat jego zastępcą koleżanka Stefania Szeszko z UTW w Szczecinie.  Ustalono wstępny  plan działania Rady, z kolei szczegóły zostaną dopracowane na następnej sesji.  Jak zapewnił Janusz Wentruba – niezwłocznie nas  o tym poinformuje. Zatem czekamy.