Regulamin

konkursu  wspomnień – polskie tradycje i obyczaje

Organizator konkursu – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Goleniowie.

Komisja konkursowa:

  1. Zofia Michalewicz – przewodnicząca
  2. Jolanta Bronowska – członek
  3. Kazimiera Goc – członek

Temat konkursu –            POLSKIE I  REGIONALNE  TRADYCJE  I  OBYCZAJE

Cel – uratowanie od zapomnienia istotnych elementów naszej tożsamości narodowej i lokalnej.

Terminy:

  1. Zgłoszenie udziału pocztą elektroniczną do koordynatora– marzec 2019r.
  2. Przekazanie prac konkursowych – 15.05.2019r.
  3. Ocena prac przez komisję konkursową – 31.05.2019r.
  4. Ogłoszenie wyników – 28.06.2019r.

Przewidywane nagrody – za prace wyróżnione.

Forma – pisemna lub elektroniczna do 20 stron   , czcionką 14.

Uczestnicy konkursu – uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec Ziemi Goleniowskiej  z wyjątkiem komisji konkursowej.

Koordynator z ramienia UTW – Tadeusz Tomczak ewatadeusztomczak@wp.pl

Uwaga – Ciekawsze fragmenty prac mogą być za zgodą autora publikowane w prasie lokalnej.

ZAPRASZAMY !!!