Y


Grupa Turystyczna zaprasza  na wycieczkę autokarową do pałacowego PARKU MUŻAKOWSKIEGO, wpisanego na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.


Park Mużakowski, inaczej Park Muskau, która to nazwa jest jego nazwą historyczną, został założony w 1. połowie XIX w. Twórcą parku – pomysłodawcą i autorem koncepcji – był pruski arystokrata, właściciel lokalnych dóbr, książę Hermann von Pückler-Muskau. To jedno z najrozleglejszych historycznych założeń parkowych w Europie, w którym zrealizowany został program kompozycyjny krajobrazowego parku angielskiego, należy do najwybitniejszych osiągnięć europejskiej sztuki ogrodowej.
Dzisiaj przez Park Mużakowski przebiega korytem Nysy Łużyckiej polsko-niemiecka granica. Jego obszar, obejmujący łącznie przeszło 700 ha, podzielony jest asymetrycznie rzeką pomiędzy niemiecki Bad Muskau (Saksonia) i polską Łęknicę (woj. lubuskie).


PROGRAM IMPREZY:

zbiórka uczestników o godz. 07.00  i wyjazd do Niemiec. Przyjazd do Cottbus, zwiedzanie największego miasta Łużyc:  mury miejskie, rynek, domy mieszczańskie. Następnie park i zamek w Branitz. Wyjazd do Bad Muskau, zwiedzanie Parku Mużakowskiego,  wpisanego na listę UNESCO, którego twórcą  był książę Pueckler. Zwiedzanie wystawy „Pueckler! Puekler! Po prostu nie do  wiary!”i wejście na wieżę zamkową.


Przyjazd na miejsce zbiórki ok. godz. 24.00.


TERMIN:     23.05.20


CENA:        130 zł + 15 euro (bilety wstępu)


 CENA ZAWIERA:

  • przejazd komfortowym autokarem
  • opiekę pilota
  • ubezpieczenie NNW i KLA

Uwaga:  cena dotyczy grupy min. 40 os.

  • podany program jest programem ramowym – kolejność zwiedzania może ulec zmianie, a decyzje o kolejności zwiedzania podejmuje pilot.
  • podane kwoty na bilety wstępu są orientacyjne i mogą one ulec zmianie niezależnie od BP MARIA, dlatego też prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen biletów.
  • BP MARIA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia autokaru spowodowane czynnikami niezależnymi od biura (warunki atmosferyczne, przejścia graniczne, korki, blokady, strajki), oraz zamknięte obiekty do zwiedzania i brak biletów wstępu.
  • osoby z chorobami  przewlekłymi, powinny wykupić dodatkowe ubezpieczenie.

Zapisy – Jolanta Bronowska,  tel.697422260


Wpłaty- Maria Targosz,  tel. 696901406

I wplata – 70 zł – do 25 stycznia 2020 r.

II wplata – 60 zł – do 30 kwietnia 2020 r.


  

 

 

jb