Częstochowa i Jura Krakowsko-Częstochowska

        –   Szlak Orlich Gniazd

6 dni

PROGRAM IMPREZY:

1 dzień                 zbiórka uczestników o godz. 5.00  i wyjazd do Częstochowy, zwiedzanie klasztoru

na Jasnej Górze, Muzeum Częstochowskie, Park Miniatur Sakralnych i Muzeum Produkcji Zapałek.

Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja. Dla chętnych wieczorem Apel Jasnogórski.

2 dzień                śniadanie, przejazd i zwiedzanie zespołu pałacowo – parkowego w Kochcicach. Pałac i zabytkowy

park o powierzchni 16 ha, jest dawną posiadłością Ludwika Karola Ballestrema. Obecnie mieści się

tu sanatorium. Następnie, Lubliniec, jedno z najstarszych miast śląska, którego początki sięgają XIII w.

Zwiedzanie: Stare Miasto z Rynkiem, Mały Rynek, Pałac – pierwotnie zamek z XVII w. rozbudowany

w stylu eklektycznym w XIX w. a obecnie obiekt hotelowy, kościół św. Mikołaja, kościół św. Krzyża,

zespół klasztorny księży oblatów, drewniany kościół św. Anny z XVII w., kościół św. St. Kostki

z pięknymi witrażami z połowy XX w i Muzeum Edyty Stein. Przejazd do Koszęcina, gdzie znajduje

się pałac z XIX w., który był w posiadaniu rodu Hohenlohe do 1945 r. Obecnie jest to siedziba Zespołu

Pieśni i Tańca Śląsk. Powrót do hotelu, obiadokolacja.

3 dzień                śniadanie, wykwaterowanie i przejazd do Olsztyna,  zwiedzanie ruin jednego z największych

i najstarszych zamków Orlich Gniazd. W Złotym Potoku zobaczymy pałac Raczyńskich,

muzeum w dworku Krasińskich  oraz pstrągarnię, gdzie można zjeść świeżo smażonego pstrąga.

Następnie Rezerwat”Parkowe”, Źródła Zygmunta i Elżbiety oraz kirkut w Żarkach.

                            Dalej rezerwat przyrody „ Okrężnik” z pozostałościami średniowiecznego zamku z XIV w.

                             Przejazd i zwiedzanie ruin zamku w Mirowie. Jest to bez wątpienia jeden z najpiękniejszych

obiektów na szlaku Orlich Gniazd. Leżąca na wzniesieniu, monumentalna bryła zamku,

pomimo pozostawania przez wiele lat w ruinie robi spore wrażenie. Mirowska twierdza

stanowi jedną z najstarszych budowli obronnych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Ta murowana strażnica powstała tu około połowy XIV wieku, w czasach Kazimierza Wielkiego.

Bobolicach możemy cieszyć oczy wspaniałym, pięknie odrestaurowanym średniowiecznym

zamkiem. Dodatkowo można zwiedzać jego wnętrza, co jest rzadkością na Jurze. Większość jurajskich

obiektów warownych pozostaje w ruinie, tym bardziej cieszy fakt, że zamek Bobolice prawdziwie

z tych ruin powstał. Na zamku tym kręcono serial historyczny „Korona Królów”. Następnie zamek

                             z XIV w.  w miejscowości Morsko nazywany Bąkowiec. Ruiny zamku znajdują się na skalnym

wzgórzu. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja.

4  dzień                śniadanie, wykwaterowanie i zwiedzanie ruin największego Orlego Gniazda, zbudowaneg

z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego – zamek w Ogrodzieńcu, który  zajmuje ponad 3 ha

powierzchni i są to największe najlepiej zachowane ruiny w Polsce. Dalej zobaczymy z zewnątrz

niszczejący zamek w Pilicy oraz zrewitalizowane  ruiny zamku w Smoleniu. Następnie,  najciekawszy

zabytek, może nie z racji dzisiejszej formy, bo ostały się jedynie ruiny, ale poprzez interesującą i

wielowiekową historię – zamek w Bydlinie . Ruiny stoją na wzniesieniu i naprawdę mało kto wie, że

dawniej zamek ten był kościołem. Warto zobaczyć też  cmentarz – wspaniała nekropolia z

zabytkowymi nagrobkami z XIX wieku i mogiłą żołnierzy z 1914 roku naznaczoną wysokim

kamiennym krzyżem. Polegli oni w słynnej bitwie pod Krzywopłotami. W Rodakach – XVII-w.

kościółek św. Marka będący perełką architektury drewnianej w Małopolsce oraz Sanktuarium NMP

Wspomożycielki Wiernych w Jaroszowcu. Przejazd na punkt widokowy na Pustynię Błędowską czyli

„Polską Saharę” w Kluczach na Górę Jałowce (382 m n.p.m.), tzw. Czubatka. Na szczycie Czubatki

znajdują się ruiny punktu dowodzenia wojsk niemieckich z czasów II wojny światowej oraz wieża

obserwacyjna, a na stokach odnajdziemy malownicze stawy – Czerwony i Zielony, powstałe po

zalaniu wyrobisk. Dostępny jest także inny, wspaniały punkt widokowy na Pustynię Błędowską.

To Róża Wiatrów – okazała drewniana konstrukcja, z której nie tylko podziwiać można odkryte piaski

ale  można na nie zejść. Pustynia Błędowska, to największy w Europie obszar piasków śródlądowych.

Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja.

5 dzień                  śniadanie, wykwaterowanie i zwiedzanie na wysokiej wapiennej skale ruin zamku Rabsztyn.

                             Ze szczytu rabszyńskiego wzgórza rozciąga się wspaniały widok. Następnie, renesansowy zamek w

Pieskowej Skale, to prawdziwa perełka architektoniczna. Budowla powstała jako ogniwo w łańcuchu

fortyfikacyjnym, chroniącym szlak handlowy z Krakowa na Śląsk. Obecnie to jeden z nielicznych tak

pięknie zachowanych zabytków architektury renesansowej w Polsce. Dalej przejście pod Maczugę

Herkulesa. Następnie przejazd do Ojcowa. Zwiedzanie ruin zamku „Kazimierzowskiego. Piesza

wędrówka w dół Doliny Prądnika do Bramy Krakowskiej i Źródełka Miłości. Dalej przejście

przez Wąwóz Ciasne Skałki do Groty Łokietka. Powrót do hotelu, obiadokolacja.

6 dzień                 śniadanie, wykwaterowanie i przejazd do wioski Rudno, gdzie na Górze Zamkowej wznoszą się

okazałe, jedne z największych na Jurze, ruiny zamku Tenczyn, który od czasów średniowiecza po

XVII stulecie stanowił gniazdo rodowe Tęczyńskich, możnych i znaczących niemal na równi z królem!

A co ciekawe, ten wspaniały niegdyś zamek, nazywany Małym Wawelem, stoi na stożku

wulkanicznym. Następnie królewski zamek w Będzinie, obecnie Muzeum Zagłębia. Śre­dnio­wiecz­ny

zamek w Bę­dzi­nie, czę­ścio­wo zre­kon­stru­owa­ny, jest jedną z naj­więk­szych atrak­cji tu­ry­stycz­nych

Gór­ne­go Ślą­ska.

Przyjazd na miejsce zbiórki ok. godz. 22.00.

 

TERMIN:      11.09 –   16.09.21

 

CENA:           1.080 zł

            

CENA ZAWIERA: 

 • przejazd komfortowym autokarem
 • zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelu turystycznym lub domu wczasowym,

pokoje 2 i 3-os. z łazienkami

 • wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji
 • opieka pilota
 • ubezpieczenie NNW
 • tour guide
 • Fundusz Gwarancyjny

 

Cena nie zawiera:

–  biletów wstępu i lokalnego przewodnika – ok. –  150 zł

–   pok. 1-os. na zamówienie za dodatkową opłatą – 240 zł

 

Uwaga:

 • w przypadku grup mniejszych niż 30 os. transport może odbywać się mniejszym autobusem lub mikrobusem

z klimatyzacją

 • podany program jest programem ramowym – kolejność zwiedzania może ulec zmianie, a decyzje o kolejności zwiedzania podejmuje pilot.
 • podane kwoty na bilety wstępu są orientacyjne i mogą one ulec zmianie niezależnie od BP MARIA, dlatego też prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen biletów.
 • BP MARIA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia autokaru i niedostępności planowanych miejsc do zwiedzania, spowodowane czynnikami niezależnymi od biura (warunki atmosferyczne, przejścia graniczne, korki, blokady, strajki, zamknięte obiekty i brak biletów wstępu).
 • istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia pokrywającego koszty rezygnacji z wyjazdu w przypadku wystąpienia sytuacji losowych (np. choroby). Ubezpieczenie wynosi 3% ceny wyjazdu i można je wykupić w momencie dokonywania rezerwacji imprezy.

Kontakt –  Renata  Ostoja – Hełczyńska . tel. 695 -360 – 655