05  października 2018r.w Sali Konferencyjnej UMiG  odbyła się XI  Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019. Wyjątkowo miała ona charakter zwykłego zebrania. A to dlatego,że  w maju br. nasz UTW obchodził  jubileusz X-lecia działalności i wówczas  gościliśmy władze miasta  oraz  zaprzyjaźnione Stowarzyszenia. W związku z tym nie było  oficjalnego zakończenia    roku akademickiego i  nie było przedstawione sprawozdanie merytoryczne z działalności UTW. Dlatego też po odśpiewaniu przez zespół „Forte” GAUDEAMUS”- Pani Prezes Zofia Michalewicz przystąpiła  do  jego zreferowania .  Podsumowała  10-letni okres  pracy  26 kół zainteresowań , a także   przedstawiła rozliczenie finansowe za rok 2017/18   W dalszej części  przewodnicząca Komisji Rwizyjnej Irena Kwietniak  dokonała oceny  pracy Zarządu.Nikt z obecnych nie zgłosił  zastrzeżeń  , wobec czego jednomyślnie udzielono  Zarządowi absolutorium.Na zakończenie Pani Prezes  przedstawiła  bardzo ciekawy i obszerny plan działania na lata 2018/19. Tak więc  przyjemności i pracy z pewnością nie zabraknie!