Tuż przed Dniem Wszystkich Świętych tj.30.10.2015r. odbyło się Ogólne Zebranie słuchaczy UTW.

Stosownie więc do tego dnia,gościem specjalnym był ksiądz z parafii św.Katarzyny RAFAŁ HOCZEK.

W bardzo sugestywny i ciekawy sposób przedstawił rozważania  ” O przemijaniu,jako blasku nadziei”.

Przemijanie jest wpisane w nasze życie.Są to naturalne koleje rzeczy jak ukończenie szkoły,odejście dzieci na „swoje itp.- coś się po prostu kończy,także i życie.Strach człowieka przed jego utratą jest normalną  reakcją,śmierć jest wpisana w ludzkie życie.Ale czas,w którym przemijamy nie jest naszym przeciwnikiem,lecz  sprzymierzeńcem,jak ” dla ryby woda”. Powinniśmy  świadomie uczynić  siebie z przemijaniem.Na zakończenie odniósł się do „Tryptyku Rzymskiego” św.Jana Pawła II cytując ” I tak przechodzą pokolenia, to przemijanie ma sens- blask nadziei”.

W dalszej części zebrania głos zabrała Pani Prezes Zofia Michalewicz. Przedstawiła zgromadzonym nowych członków UTW ,którym wręczone zostały legitymacje członkowskie.Następnie przedstawiła aktualne sprawy dotyczące działalności UTW .