01 kwietnia / to nie był Prima Aprilis/!! członkowie UTW wzięli liczny udział  w czynie społecznym.Oczyszczali las wokół  miasta.Oj,było co zbierać!!  Ile było śmieci????, dokładnie widać na poniższych zdjęciach, uffff!!!