Nieco później niż zazwyczaj , bowiem 01 lipca 2019 r. odbyło się ostatnie  przed wakacjami   zebranie ogólne naszego Uniwersytetu-  kończące rok akademicki 2018/19.  Zebranie  bardzo sprawnie poprowadził Janusz Wentruba. Po przywitaniu zaproszonych gości – Pani Mażeny Domańskiej / takie ” ż ” Pani Mażena ma w dokumentach/ z Urzędu Miasta i Gminy , osób z  zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń Senioralnych  i  naszych słuchaczy  – poprosił Panią prezes Zofię Michalewicz o przedstawienie sprawozdań –  merytorycznego  oraz  finansowego za miniony rok akademicki. Kolejne sprawozdania złożyli :  Regimont Kindur- przewodniczący Sądu Koleżeńskiego oraz Irena Kwietniak- przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,która dokonała oceny pracy Zarządu. W głosowaniu jawnym  udzielono mu absolutorium. W dalszej części zebrania  głos zabrali zaproszeni goście . Po ich wystąpieniach ponownie  głos zabrała Pani prezes   przedstawiając  29 nagrodzonych książkami  studentów,którzy wyróżnili  się  pracą i zaangażowaniem na rzecz naszego Uniwersytetu. Ogłosiła także wyniki konkursu literackiego pt. „Polskie tradycje i obyczaje”,którego  zwycięzcą został Tadeusz Tomczak. Na zakończenie spotkania  zebrani  zaśpiewali powszechnie znany Hymn Seniorów , po czym   Pani Prezes  życzyła wszystkim  naszym  studentom wspaniałych ,wymarzonych wakacji.

Do zobaczenia zatem w dniu 11.10.2019r. o godz.17.00 na inauguracji nowego roku akademickiego 2019/20

Tekst i zdjęcia – U.M