W  dniach  19  i  20  lutego  2018 r.   cztery  nasze   studentki  wzięły  udział w  warsztatach w ramach Akademii Liderów Partycypacji , które  odbyły   sie  w Szczecinie . Realizatorami   programu  była   Pracownia Pozarządowa z  Koszalina .  Zajęcia  w bardzo  ciekawy  sposób   prowadził  Łukasz Cieśliński .Dowiedzieliśmy  sie  między  innymi ,  w  jaki   sposób  można  wzmocnić   potencjał  organizacji  pozarządowych- Stowarzyszeń,  Rad  Seniorów, Organizacji  Pożytku  Publicznego   w  aspekcie  współpracy z administracją. Jak aktywizować mieszkańców do działań  i  zachęcać do udziału w konsultacjach społecznych.  Poznaliśmy   dobre  wzorce  współpracy administraji  z  organizacjami , podstawowe  i   zaawansowane  narzędzia  i  formy  prtycypacji  społecznej  oraz  mechanizmy  tworzenia  prawa  w  Polsce. Czas  poświęcony  tym  zagadnieniom  nie był  na  pewno  czasem  straconym. Jeśli  będzie  taka  potrzeba, uzyskaną  tam  wiedzę   odpowiednio  wykorzystamy  w  naszej  społeczności.