INFORMUJEMY   WSZYSTKICH  SŁUCHACZY  NASZEGO  UNIWERSYTETU, ŻE  Z PRZYCZYN OBIEKTYWNYCH  OSTATNIE  W  TYM  ROKU  ZEBRANIE  OGÓLNE   ZOSTAŁO  PRZEŁOŻONE  Z PIĄTKU  28 CZERWCA  NA  PONIEDZIAŁEK  01 LIPCA 2019 R. GODZ. 17.00

ZAPRASZAMY!