13 maja w piątek, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze  Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Goleniowie.Na prowadzącą zebrania wybrano Marię Palicę,która poprosiła ustępującą   Prezes Zofię Michalewicz o przedstawienie  sprawozdania  z działalności  za mijającą kadencję.Ile zrobiono i co się wydarzyło w tym  okresie nie sposób opisać w kilku zdaniach. Ale……. Byliśmy inicjatorami wielu przedsięwzięć na skalę naszej  społeczności i województwa.Mamy swoich przedstawicieli w Parlamencie, w Wojewódzkiej i Goleniowskiej Radzie Seniorów.Aktywnie zaznaczyliśmy  swoją obecność w wielu miejscach , biorąc udział w różnego rodzaju  imprezach kulturalnych i sportowych.Nawiązaliśmy  nowe przyjaźnie  z innymi  UTW , ponadto  z Burmistrzem Gminy i Miasta , Goleniowskim Domem Kultury,  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,Teatrem Brama,Biblioteką,”Żółtym Domkiem”.Jesteśmy  JEDYNYM z dwudziestu ośmiu UTW w województwie,w którym Zarząd przez okres kadencji  się nie zmienił.  Posiadamy dwadzieścia dwa  prężnie działające  Koła Zainteresowań,czynnych 215 członków.Zgromadzeni  na sali  jednogłośnie wybrali JAWNY sposób głosowania.Udzielono Zarządowi absolutorium  i zaproponowano pozostanie dotychczasowego Zarządu na następną kadencję przy 100% głosów „za” .Także jednogłośnie wybrano poprzednie składy Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.  I jak tu wierzyć w mądrość ludowych porzekadeł i przesądów?  Co z tym „czarnym ” piątkiem 13 maja?  Dla naszego Zarządu  okazał się  bynajmniej dniem nadzwyczaj szczęśliwym.  Członkowie wybrali bardzo mądrze –   sprawdzonych i kompetentnych  ludzi,którzy przez ostatnie 4 lata wykonali ogrom pracy.Po co więc zmieniać coś , co jest sprawdzone i dobre.  Gratulujemy zatem  wszystkim  wybranym i życzymy  dalszej owocnej pracy .    Tak trzymać!