Informujemy wszystkich naszych studentów,że zakończenie roku akademickiego odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. w restauracji  J&F DUET w Goleniowie. Wpłaty w kwocie 40zł od osoby będzie można dokonać przed i po zebraniu ogólnym w dniu 17 maja 2019 r.