Organizator   – Uniwersytet  Trzeciego Wieku  oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji

                            w Goleniowie.

 

Termin                     – 25 maja 2017r. /czwartek/ od godz. 11 do 15.00

Miejsce                    – Stadion Miejski w Goleniowie ul. Norwida

Cel                             – Propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia.

Składy drużyn       – maksymalnie 8 osób   -4 kobiety i 4 panów.

Konkurencje          – marsz   kijkarzy    ze startu wspólnego  około 3 km -po 4 osoby

                                      rzut piłka palantową-  po 4 osoby z każdego zespołu

                                      rzut piłka lekarską –  jak wyżej

                                      rzut woreczkami do celu – jak wyżej

                                      rzut lotkami do tarczy – jak wyżej

                                      strzały piłką do małej bramki – jak wyżej

                                      bieg sztafetowy  8x50m z książką na głowie,

                                      sztafeta 4x25m ze skakanką,

                                      sztafeta slalom hokejowy –po 4 osoby z każdego  zespołu

                                      przeciąganie liny- cały zespół

Punktacja                – za I miejsce drużyny  10 pkt………….za X miejsce -1 pkt.

Nagrody                  – trzy pierwsze drużyny  w każdej konkurencji otrzymają dyplom,

                                   – każdy zawodnik otrzyma medal pamiątkowy,

                                   – najlepszy zespół w ogólnej punktacji otrzyma puchar.

Poczęstunek          – po rozegraniu wszystkich konkurencji przewidziany jest                  

                                     poczęstunek