ODEJŚCIE…………

 

                                                Przyszło  trochę mrozu,  powiało  na  dworze,

                                                Odszedł  od  nas  JANEK –  nie  spytał , czy  może.

 

                                                 Był  zawsze  i  wszędzie , skuteczny  aż  miło !

                                                 W  UTW  bez  JANKA  nic  się  nie  odbyło.

 

                                                 Mistrz  organizacji , w  tym   –    niezastąpiony !

                                                 Zasługiwał  zawsze  na  niskie  ukłony.

 

                                                  Lubił  towarzystwo  i  był  jego  duszą,

                                                  Teraz  będzie  smutno…. tak   mocno  to  wzrusza.

 

                                                  Pracowity  i   przy  tym  też  bardzo życzliwy,

                                                  Nie  było  dla  niego  rzeczy  niemożliwych.

 

                                                  Może  tam  się  przydasz  ,nasz  Ty  JANKU  złoty,

                                                  My  tu  zostaliśmy  niczym  te  sieroty.

 

                                                 I odszedł  ,tak  bez  słowa…..jak  TAM  teraz  jest ?

                                                 Obejrzał  się  smutny –  w oczach  pełno  łez.

 

                                                Potem  się  zamyślił   i … ruszył  w siną  dal,

                                                Nam  pozostał  w  sercu  wielki  smutek, żal………….

 

                                                                                                                                                                               R.M