13  czerwca  2018r. w Stargardzie odbyły uroczystości związane z 18-tą rocznicą powołania tamtejszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  wraz z  zakończeniem  roku  akademickiego.Oprócz wielu zaproszonych gości była tam także  nasza delegacja. Prezes stargardzkiego UTW -Stanisław Bartosik przedstawił osiągnięcia Uniwersytetu na przestrzeni 18 lat.Następnie głos zabrał prezydent Miasta  Rafał Zając  oraz  wielu innych gości.Były także występy artystyczne w wykonaniu studentów UTW i młodzieży ze Stargardzkiego Domu Kultury.Na zakończenie wszystkich zaproszono do kawiarń  na Starym Mieście na mały poczęstunek.