Informujemy  wszystkich   zainteresowanych  ,że  pierwsze   zajęcia        KOŁA   FOTO  odbędą   się   w  poniedziałek  12  lutego  2018r.   o  godz.  17.00  w  Urzędzie   Miasta  i  Gminy  –  pokój  nr  117.   Serdecznie   zapraszamy!