Informujemy  wszystkich zainteresowanych, że począwszy od  poniedziałku 03 czerwca 2019r.  ulega zmianie godzina wyjścia  na spacery  z kijkami –    z godz. 9:00  na 8:30

Zapraszamy !