W sobotę 20 lutego br. 9-osobowa grupa UTW,w skład której wchodzili między innymi nasi „szefowie” tj. Zofia Michalewicz, Jan Rutkowski i Edward Maciuba- uczestniczyła w I Kongresie Organizacji Pozarządowych w Kulicach k/Nowogardu.Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie  AKADEMIA  KULICE, a głównym tematem „Pozyskiwanie środków na działalność organizacji”.Główna część prowadzona była w formie warsztatów.Dowiedzieliśmy się nie tylko,gdzie można się o pieniądze na różne działania ubiegać,ale również,jak pisać wnioski,by uzyskać akceptację zespołu oceniającego. Jesteśmy zatem pełni optymizmu,że wiedza tam uzyskana  nam w tym pomoże!!!