Wszystkim studentom  Uniwersytetu  Trzeciego Wieku, ich rodzinom  oraz naszym  sympatykom: