W dniu 23 listopada 2018r . w Sali Konferencyjnej UMiG odbyło się  cykliczne zebranie   słuchaczy naszego Uniwersytetu.   Obfitowało ono  w różnorodne zdarzenia. W związku z  losową  nieobecnością   Pani Prezes Zofii Michalewicz  poprowadził  je Wiceprezes Jan Rutkowski wraz z dziennikarką  Marią Palicą.  Po przywitaniu obecnych  –  przedstawiła ona  członków naszego UTW – osiemdziesięciolatków– których  symbolicznym  upominkiem  uhonorował Jan Rutkowski. Jednakże  gościem szczególnym  tego spotkania była Pani Teresa Gładysz  ,którą przywiózł  z UTW w  Zielonej Górze  nasz  Uniwersytecki przyjaciel Roman Czarnecki  .  Za   udzielanie  nam bezinteresownej  pomocy w różnych przedsięwzięciach  – z rąk Wiceprezesa   Jana Rutkowskiego otrzymał Certyfikat  Przyjęcia z dniem 01.10.2018r.  w pocztet studentów  naszego  UTW   jako członka wspierającego  .Następnie zostały wręczone legitymacje nowym  słuchaczom naszego Stowarzyszenia. .Po zakończeniu  spraw organizacyjnych przyszedł czas na  Panią Teresę Gładysz – rocznik 1932!  Jak  nam powiedziała- pisaniem zajęła się gdy skończyła 81 rok życia. Niewątpliwie jest ona żywym przykładem tego,że wiek nie ma żadnego znaczenia,by realizować swoje pasje i spełniać marzenia.Przyjechała do nas, by promować książkę  –  swój  powieściowy debiut pt. ” Z tęsknoty za Nieświeżem”.Zawarła w niej  wspomnienia z dzieciństwa,które spędziła w miejscowości będącą siedzibą rodu Radziwiłłów- w Nieświeżu na Białorusi.  Opowiedziała nam  w bardzo interesujący sposób  o realiach codziennego  tam  życia, a także o  zwyczajach polskiej rodziny w okresie międzywojennym. Ponadto  o  wydarzeniach związanych z  sowiecką napaścią w 1939 i 1944r.  oraz  niemiecką w 1941 roku.  Po wojnie  – z tęsknoty- wielokrotnie odwiedzała miasto swojego dzieciństwa. Jak nam powiedziała- ” po napisaniu  tych wspomnień tęsknota zmalała, jakby zniknęła…..” Pani Teresa  pomimo swojego wieku jest osobą pełną wigoru, „rozgadaną” i bardzo pogodną. Dziękujemy i niezmiernie cieszymy się z tego spotkania . Czekamy zatem na kolejne,bowiem z tego co nam  zdradziła – pracuje nad kolejną książką. Dziękujemy za to spotkanie także Romkowi,że zorganizował to spotkanie i przywiózł naszego gościa do Goleniowa.