Informujemy   zainteresowanych,  że   w  dniach  od  26  czerwca  do  03  lipca  2018r.  organizowana  jest    wycieczka  na  norweskie   fiordy  z  biurem  podróży  „HUBTOUR”. Koszt   wycieczki  2.060  zł  od  osoby.  Szczegóły  są   wywieszone   na  naszej  tablicy  ogłoszeń  w   bibliotece/   obok    pokoju   nr  13/.

Zapisy   przyjmują  –  Irena   Milianiec   –  tel. 604 642 484

–  Janusz  Baszkiewicz –  tel. 667 646 474