W związku  z dużą   dbałością  naszych  studentów  o sprawność  ruchową  –  z dniem 11 lutego 2019r.  powstało  kolejne  koło   mające na celu poprawę kondycji fizycznej.  Oprócz  już  działających –   nordic walking, ogólnosportowego , gimnastyki korekcyjnej, ćwiczeń na basenie i pływania  doszły ćwiczenia  rozciągająco-relaksacyjne. Odbywają  się  one  dwa razy w tygodniu – w  poniedziałki  i  środy w  godzinach  od 17:00 do 18:00 w auli  Szkoły Podstawowej nr 1. Ćwiczenia w ciekawy i urozmaicony sposób prowadzi instruktorka jogi Aneta Czyżewska. Ci, którzy się jeszcze  zastanawiają zapewniam,że warto przyjść  by  przekonać się,że tego rodzaju  ćwiczenia bardzo poprawiają samopoczucie- zarówno fizyczne jak i psychiczne. Liderem koła z ramienia UTW  jest Agnieszka Bruska. Zapraszamy !!