Dnia 30.01.2015r zebranie UTW w Goleniowie rozpoczęła Pani Małgorzata Słupińska wykładem pt.
„Trudności szkolne”.
Rozpoczęła tematem dysleksji u dzieci /trudności w czytaniu i pisaniu/.
Omawiała też dekalog dla rodziców dzieci dyslektycznych i o zespole nadpobudliwości
psychoruchowej czyli ADHD.
Kolejnym punktem były zaburzenia słuchu, wzroku i mowy i związane z tym
niepowodzenia szkolne u dzieci z niską koncentracją uwagi.
W dalszej części zebrania głos zabrała Prezes Zofia Michalewicz i Krystyna Kunert.
W dniu dzisiejszym powołano Sąd koleżeński w skład którego weszły następujące osoby:
1. Danuta Wróbel – sekretarz
2. Ewa Tomczak – członek
3. Józef Bednarz – członek
4. Urszula Macul – członek
5. Regimont Kindur – Przewodniczący

Na zakończenie zebrania Prezes przedstawiła skład Zarządu UTW w Goleniowie
i zadania każdej z tych osób.