26   stycznia   2018r.  –  jak  zwykle  w  Sali   Konferencyjnej  UMiG – odbyło   się  pierwsze   w  tym  roku  zebranie  ogólne   słuchaczy  naszego  Uniwersytetu.  Na  wstępie   Pani  Prezes   Zofia   Michalewicz  przedstawiła   plan  zebrania.  Pierwszym  gościem była  Pani  Magdalena  Tomaszewska  z  goleniowskiej  biblioteki, która   przedstawiła   nowe   możliwości  korzystania  z  zasobów  bibliotecznych –  projekt  CZYTAK.  Są  to  przenośne odtwarzacze  cyfrowe  dla  osób  niewidomych  i  niedowidzących  oraz  audiobuki  czytane  przez  znakomitych  lektorów. Następnie   wykład  na  temat ” Walka o  granice  II   Rzeczypospolitej   1918 – 1922″  wygłosił   dr  hab. prof. Wydziału   Humanistycznego  US  Henryk  Walczak.  Po  tym   ciekawym   wykładzie  21  nowym     studentom  wręczone   zostały legitymacje   członkowskie. Na  zakończenie   Pani   Prezes    omówiła  minione  i   bieżące  sprawy  naszego  Uniwersytetu.