23  lutego    2018r.  w   sali  Urzędu  Miasta  i  Gminy  odbyło   się   zebranie  ogólne  słuchaczy  naszego  Uniwersytetu.  Wykład  tym  razem   wygłosił  Janusz  Wołoszyn  –  lekarz  psychiatra –  specjalista  od  różnorodnych  uzależnień . Jest  czynnym  lekarzem-   pracuje  w  SPS   ZOZ  „Zdroje”,więc  ma   duże   doświadczenie  i  wiedzę  na  ten  temat. W  Polsce  najbardziej  rozpowszechniona  jest   lekomania. Uświadomił  nam, że  od  przyzwyczajenia   do   uzależnienia  jest  dosłownie  „jeden  krok”. Różne   rodzaje   uzależnień  ,np, od  leków,  alkoholu,  narkotyków, hazardu – są  znakiem  czasu-  ludzie  próbuja   w  ten  sposób  redukować  napięcia.  W  dalszej  części  spotkania   głos  zabrała  prezes UTW  – Zofia   Michalewicz.  Omówiła  sprawy  bieżące  i  przyszłe   dotyczące  działalności  naszego  Uniwersytetu.