26 lutego br.w Sali Konferencyjnej UMiG odbyło się zebranie studentów UTW .Tym razem trwało ono nieco dłużej niż zazwyczaj.Powodem tego była obecność dwóch zaproszonych  gości oraz wybór naszego przedstawiciela do Gminnej Rady Seniorów.Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor Ośrodka Opieki Społecznej w Goleniowie  Zbigniew Łukaszewski,który  w krótkim zarysie przedstawił,co władze miasta robią i planują zrobić dla Seniorów.Między innymi mówił o utworzeniu Goleniowskiego Funduszu Aktywizacji Seniorów, o Zachodniopomorskiej Karcie Seniora,która uprawniałaby  do korzystania z rabatowych zakupów i usług w wyznaczonych miejscach,a  także o  wrześniowej   debacie publicznej Seniorów.Następnie rozpoczął się wykład dr ILONY KOŚĆ -Wicedyrektora Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego pt.”Analfabetyzm funkcjonalny” – paradoks współczesnej cywilizacji czy wstydliwy sekret??? Aktualnie na świecie jest ok.775mln.analfabetów,głównie w krajach Trzeciego Świata,którzy nie potrafią pisać ani czytać oraz liczyć w stopniu podstawowym. Jak się dowiedzieliśmy,są różne rodzaje analfabetyzmu. Tematem naszego wykładu był ANALFABETYZM FUNKCJONALNY.Analfabeta funkcjonalny jest to osoba,która się uczyła,ale nie potrafi samodzielnie wykorzystać podstawowych umiejętności,nie rozumie czytanego tekstu,nie radzi sobie w codziennym życiu społecznym,politycznym,rodzinnym itd. Współcześni analfabeci ,często z dyplomami wyższych uczelni nie potrafią sprostać wymogom kompetencyjnym XXI wieku. Paradoksalnie łatwość dostępu do sieci i jej nieograniczonych zasobów wiedzy stała się jedną z głównych przyczyn specyficznego uwsteczniania się w zakresie analfabetyzmu.Wykład był bardzo ciekawy i pouczający. Nie sądziliśmy,że obecnie poza Afryką i Trzecim Światem występuje analfabetyzm -co prawda  innego rodzaju-    w krajach bardzo rozwiniętych,także i w Polsce..W dalszej  części zebrania głos zabrała nasza studentka- Krystyna Kunert.Przedstawiła 10 punktowy Statut dotyczący  wyboru kandydata do Gminnej Rady Seniorów.Zgłoszono trzy kandydatury.W sposób jawny ilością 61 głosów wybrano  właśnie Ją -Krystynę Kunert.Wielkie gratulacje!!!!! Na zakończenie głos zabrała Pani Prezes Zofia Michalewicz,która omówiła sprawy bieżące i przyszłe Stowarzyszenia.

Ps.Koleżanki z Koła Decoupage zaprezentowały przy okazji dużą ilość przeróżnych ozdób i kartek Wielkanocnych.Można je było nabyć za przysłowiową złotówkę.Pozyskane środki przeznaczą na zakup materiałów do wyrobu kolejnych prac.Pięknym koszyczkiem Wielkanocnym obdarowały Panią dr Ilonę Kość / widać na zdjęciu/.