W dniu 27.11.2015r. odbyło się ostatnie  już w tym roku zebranie ogólne UTW. Zaproszony gość-profesor Kazimierz Kozłowski,kierownik Katedry Historii Uniwersytetu Szczecińskiego, przedstawił wykład pt.”Polski Październik 1956r.”Większość z nas wie z historii,część nawet z autopsji, jakie wydarzenia miały miejsce w tym czasie w Polsce i co było ich przyczyną.Główny powód to TOTALITARYZM STALINOWSKI.Spowodowało to wrzenie z kręgach inteligenckich,niezadowolenie ludzi pracy i falę strajków.Wojska sowieckie czekały na rozkaz wejścia do Warszawy.Ale dzięki mądrości wielu ludzi,nie doszło do rozlewu krwi.Były więzień stalinowski Władysław Gomułka dochodzi do władzy.Uwolniony z więzienia zostaje prymas Polski Stefan Wyszyński.Gomułka starał się zachować rację stanu poprzez rozmowy,dyplomację.Doprowadza do samodzielnej polityki zagranicznej bez udziału ZSRR.Także Kościół odgrywa dużą rolę w tych wydarzeniach.Ówczesny przywódca ZSRR Nikita Chruszczow przystaje na wiele żądań Polaków i jako pierwszy z rządzących w ZSRR neguje kult jednostki.Na zawsze zostają zlikwidowane kołchozy.Z perspektywy czasu wydarzenia te określa się w kategorii  SUKCESU.Jako pierwszą ” jaskółkę” do DEMOKRACJI.Po zakończeniu wykładu Pani Prezes UTW omówiła sprawy bieżące Stowarzyszenia. W związku z tym,że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, zebrano od członków datki,  z których będą zorganizowane paczki dla dzieci z najuboższych rodzin.