Grupa słuchaczy UTW w Goleniowie w dniach od 13.07.-19.07.2015 r. uczestniczyła w wycieczce do Zakopanego.