Siedziba UTW:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Goleniowie
72-100 Goleniów
ul. Konstytucji 3 Maja 26  p. nr 13
KRS 0000306706

Adres do korespondencji: 72-100 Goleniów, ul.Słowackiego 1 /GDK/

Prezes: Zofia Michalewicz
tel. 691 760 572
e-mail: zofia.michalewicz@onet.pl

Członkowie Zarządu UTW dyżurują w każdy piątek w godz. 17.00 – 18.00 oprócz piątków, kiedy są zebrania Ogólne i zebrania Zarządu.