Kontakt

Siedziba UTW:

Centrum Aktywności Lokalnej
72-100 Goleniów
ul. Wojska Polskiego 28
KRS 0000306706

Adres do korespondencji: 72-100 Goleniów, ul.Słowackiego 1 /GDK/

Prezes: Zofia  Michalewicz
tel. 691-760-572
e-mail: zofia.michalewicz@onet.pl

Członkowie Zarządu U T W  dyżurują w każdy piątek w godz. 14.00 – 15.00 oprócz piątków, kiedy są zebrania Ogólne i zebrania Zarządu.

Konto bankowe –  BNB  PARIBAS  Nr  44  2030  0045  1110  0000  0165  8110