OPŁATY – czesne, wpisowe na dany rok

Komunikat!

Wszyscy studenci zobligowani są do wpłacenia czesnego w wysokości 100 zł do 31 grudnia każdego roku.

Po tym terminie ci, którzy nie uregulują statutowej wpłaty Uchwałą Zarządu zostają usunięci z listy studentów.

Nowe osoby dodatkowo wpłacają 10 zł wpisowego + 5 zł za legitymację :)


Wszystkie wpłaty przyjmowane są w godzinach i dniu urzędowania Zarządu .

piątki, godz. 14- 15.00 w Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Wojska Polskiego

( poza piątkami, w które odbywają się Zebrania Ogólne)

Konto bankowe : BNP  PARIBAS   44 2030 0045 1110 0000  0165  8110