Władzami UTW są:

 1. Ogólne zebranie członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński

Kadencja władz trwa 3 – 4 lata, a ich wybór odbywa się na zebraniu ogólnym członków.

Zarząd UTW II kadencji:

 1. Zofia Michalewicz – prezes
 2. Jan Rutkowski – wiceprezes
 3. Edward Maciuba – wiceprezes
 4. Renata Ostoja-Hełczyńska – sekretarz
 5. Barbara Biegańska – skarbnik
 6. Maria Pyszel – członek
 7. Czesława Sielicka – członek
 8. Grażyna Nadobna – członek honorowy

Komisja Rewizyjna II kadencji:

 1. Irena Kwietniak – przewodnicząca
 2. Kazimiera Goc – członek
 3. Agata Kołodziejska – członek

Sąd  Koleżeński  II kadencji:

 1. Regimont Kindur – przewodniczący
 2. Ewa Tomczak – sekretarz
 3. Urszula Macul – członek

 

Siedziba UTW

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im.C.K Norwida

ul.Konstytucji 3-go Maja 26    p.nr 13

72-100    GOLENIÓW

tel.691 760 572

email:zofia.michalewicz@onet.pl

Członkowie Zarządu dyżurują w każdy piątek od godz.17-18.00 oprócz piątków,w których są zebrania ogólne.

Adres do korespondencji: 72-100 GOLENIÓW,ul. Słowackiego 1    /GDK/