Władze i siedziba UTW

Władzami UTW są:

 1. Ogólne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński

Kadencja władz trwa  4 lata, a ich wybór odbywa się na Zebraniu Ogólnym Członków.


Zarząd UTW IV kadencji:

 1.  Zofia Michalewicz  – prezes

 2. Łucja Czarnacka– wiceprezes

 3. Urszula Macul – wiceprezes

 4. Kazimiera Goc– sekretarz

 5. Julia Regina Kuchciak– skarbnik

 6. Maria Pyszel – członek


Komisja Rewizyjna:

 1. Barbara Biegańska – przewodnicząca

 2.  Maria Targosz – członek

 3.  Teresa Staszewska– członek


Sąd  Koleżeński :

 1. Regimont Kindur – przewodniczący

 2. Bronisława Wentruba -członek

 3. Czesława Sielicka – członek


  Siedziba Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

Centrum Aktywności Lokalnej

ul.Wojska Polskiego   28         72-100 Goleniów


tel.: 691-760-572


email: zofia.michalewicz@onet.pl


Członkowie Zarządu dyżurują w każdy piątek od godz.14-15.00   oprócz piątków, w których są Zebrania Ogólne Członków.


Adres do korespondencji: 72-100 GOLENIÓW,ul. Słowackiego 1    /GDK/


Konto bankowe : BNP  PARIBAS   44 2030 0045 1110 0000  0165  8110