Zarząd IV kadencji

Zarząd UTW IV kadencji:

 1.  Zofia  Michalewicz – prezes

 2. Łucja Czarnacka– wiceprezes

 3.  Urszula  Macul  – wiceprezes

 4. Kazimiera Goc– sekretarz

 5. Julia Regina Kuchciak– skarbnik

 6. Maria Pyszel – członek


Komisja Rewizyjna :

 1. Barbara Biegańska – przewodnicząca

 2.  Maria Targosz – członek

 3.  Teresa Staszewska– członek


    Sąd Koleżeński  :

 1. Regimont Kindur – przewodniczący

 2. Bronisława Wentruba -członek

 3. Czesława  Sielicka          – członek


  Siedziba Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

Centrum Aktywności Lokalnej

ul.Wojska Polskiego  28              72-100 Goleniów


tel.: 691-760-572


email: zofia.michalewicz@onet.pl


Członkowie Zarządu dyżurują w każdy piątek od godz.14-15.00 oprócz piątków, w których są zebrania ogólne.