28 kwietnia 2017r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbyło się przedostanie już w tym roku akademickim zebranie studentów naszego UTW.  Zaproszonym  gościem  był ksiądz  Waldemar Pozlewicz z parafii św.Katarzyny w Goleniowie,który przedstawił  wykład pt.  „Religioznawstwo na świecie”- ogólne spojrzenie na ten temat.Dowiedzieliśmy się,że istnieją dwa rodzaje religii -politeistyczne i monoteistyczne.Ta pierwsza to religia już wymarła,starożytna, gdzie wierzono w różnorodność bóstw.Do religii monoteistycznych /żywych / zaliczamy buddyzm,judaizm,islam,chrześcijaństwo,hinduizm Największą z nich  jest chrześcijaństwo-ponad 33% , islam ponad 22%,dalej buddyzm 7% i judaizm. Hinduizm także jest znaczącą  religią/prawie 14%/,ale nie zalicza się do religii globalnej.Po rozłamie chrześcijaństwa nadal  obowiązywał  główny kanon wiary – Biblia /Stary i Nowy Testament/ ,tj.  wiara w jednego Boga,dążenie do zbawienia i zmartwychwstanie.  Po tym rozłamie katolicy tworzą największą  grupę,dalej są protestanci,prawosławni i anglikanie. Na pewno był to ciekawy wykład,który przybliżył nam temat  różnych religii. Po wykładzie głos zabrała  Pani Prezes ,która przedstawiła bieżące sprawy Uniwersytetu i zamierzenia na najbliższy okres.