Rok akademicki 2011/2012

W październiku 2011 roku przedstawiciele goleniowskiego UTW zostali zaproszeni na inaugurację roku akademickiego UTW w Szczecinie oraz na rozpoczęcie działalności UTW w Golczewie. Goleniów wyraźnie zaznaczył swoją obecność podczas tej uroczystości, poza kilkuosobową delegacją, w części artystycznej wystąpiła w Golczewie najstarsza grupa taneczna Zespołu Pieśni i Tańca „Ina” oraz kabaret „Szafa” Klubu Seniora Relaks. Swoje prace (frywolitki) prezentowała Kazimiera Charzyńska.

Goleniowska inauguracja roku akademickiego odbyła się 30 września 2011 roku. Ponad 120 słuchaczy miało do wyboru udział w nauce języka angielskiego i języka niemieckiego, warsztatach komputerowych, gimnastyce rehabilitacyjnej na sali i na basenie, zajęciach tanecznych i wokalnych. Wszystkie cieszyły się powodzeniem, nowa forma – taniec – na tyle dużym, że utworzono dwie blisko 30-osobowe grupy.

Urozmaicone tematycznie były wykłady: „Wybory parlamentarne – jak głosować”, „Rola i wpływ rehabilitacji na życie człowieka, „Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe”, „Oznakowania produktów spożywczych”, „Potrzeba aktywności w wieku emerytalnym”, „Świat roślin” (w ogrodach Hortulus).
Jak zwykle nie brakowało chętnych do udziału w wycieczkach. W roku 2011/2012 członkowie UTW zwiedzili: Toruń i Warszawę (w tym Muzeum Powstania Warszawskiego i Sejm), Częstochowę i Kotlinę Kłodzką, Pragę i Wiedeń. Organizowane były zespołowe wyprawy do kina, na koncerty, do teatrów.

Przedstawiciele goleniowskiego UTW zaproszeni zostali na Forum Liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Województwie Zachodniopomorskim, które odbyło się w Szczecinie 24 maja 2012 roku. To była również okazja do nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń.

Tuż przed zakończeniem roku akademickiego, 25 maja 2012 roku, odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia, podczas którego przedstawione zostało sprawozdanie z czteroletniej działalności oraz wybrane władze drugiej kadencji. W skład zarządu weszli:

  1. Zofia Michalewicz – prezes
  2. Jan Rutkowski – wiceprezes
  3. Edward Maciuba – wiceprezes
  4. Renata Ostoja-Hełczyńska – sekretarz
  5. Barbara Biegańska – skarbnik
  6. Maria Pyszel – członek
  7. Czesława Sielicka – członek

Dotychczasowa prezes Stowarzyszenia Grażyna Nadobna została honorowym członkiem zarządu.

Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie:

  1. Irena Kwietniak – przewodnicząca
  2. Kazimiera Goc – członek
  3. Agata Kołodziejska – członek

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze połączone było z zakończeniem czwartego roku akademickiego. Najlepszym, najbardziej aktywnym członkom wręczono listy gratulacyjne i podziękowania.