Takie były początki

Żeby coś powstało, potrzebny jest pomysł i ludzie, którzy sprawią, że to „coś” się zmaterializuje. Nie inaczej było w przypadku powołania w Goleniowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Pani Grażyna Nadobna, przeglądając strony internetowe, trafiła na informację o Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Zainteresowała ją ta forma aktywności ludzi starszych. „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Goleniowie? Dlaczego nie, skoro nawet w mniejszych od Goleniowa miejscowościach działa” – pomyślała i swoimi przemyśleniami podzieliła się z Krystyną Pichnicką, szefową Stowarzyszenia Seniorów RYTM, którego była członkiem. Argumentem „za” z jednej strony była bliskość akademickiego Szczecina, a z drugiej – środowisko goleniowskich seniorów, ludzi aktywnych, chętnych do działania. Obie panie udały się do pani Marzeny Domańskiej, dyrektora Wydziału Administracji i Spraw Społecznych, a jednocześnie pełnomocnika burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, której pomysł się spodobał i zadeklarowała swoją pomoc przy organizacji UTW w Goleniowie. Kilka dni później o zamiarze utworzenia UTW panie poinformowały ówczesnego burmistrza Gminy Goleniów Andrzeja Wojciechowskiego, który inicjatywę tę poparł.

Był początek 2008 roku. 17 stycznia lokalna „Gazeta Goleniowska” w artykule pt. „Uniwersytet w Goleniowie?” (zauważmy – ze znakiem zapytania) napisała: „Pomysł znakomity. Z tego co wiemy, w Szczecinie ta forma cieszy się ogromnym powodzeniem, a i w Goleniowie nie brakuje osób, które co prawda lata młodości mają dawno za sobą, ale chciałyby jeszcze czegoś się nauczyć. Uniwersytet Trzeciego Wieku taką szansę im stworzy. Będziemy tej inicjatywie kibicować.”

30 stycznia odbyło się spotkanie w sprawie powołania UTW. Zaproszono na nie przedstawicieli wszystkich organizacji pracujących w środowisku osób starszych. W Goleniowie jest ich kilkanaście – tak ogólnopolskich, jak i lokalnych. Przyszli niemal wszyscy. Gościem specjalnym była Anna Ogrodowicz z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie, działającego od 1978 r. Marzena Domańska przedstawiła ideę UTW, natomiast Anna Ogrodowicz mówiła o praktycznych formach działania tej organizacji i efektach jej pracy. Pomysł powołania UTW w Goleniowie spotkał się z dużym zainteresowaniem przybyłych, których na zakończenie spotkania poproszono o „przegadanie” tematu w swoich organizacjach. Ustalono jednocześnie, by UTW nadać formę stowarzyszenia, co pozwoli na ubieganie się o środki zewnętrzne.
Dwa tygodnie później (13 lutego 2008 roku) odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia. Przyjęty został statut, wyłoniony pierwszy zarząd i rozpoczęta procedura rejestracyjna Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku.

W skład zarządu wybrani zostali:

 1. Grażyna Nadobna – prezes
 2. Zofia Michalewicz – wiceprezes
 3. Zdzisław Emilianowicz – wiceprezes
 4. Krystyna Pichnicka – sekretarz
 5. Barbara Biegańska – skarbnik
 6. Sabina Woźniak – członek
 7. Bożena Zieńko – członek
 8. Danuta Kmieć – członek

Do Komisji Rewizyjnej:

 1. Irena Kwietniak – przewodnicząca
 2.  Teresa Włodarczyk – sekretarz
 3. Kazimiera Charzyńska – członek.

Zwieńczeniem tego etapu tworzenia UTW w Goleniowie było wpisanie Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego, co nastąpiło 27 maja 2008 roku (nr KRS 0000306706). Uniwersytet Trzeciego Wieku w Goleniowie stał się faktem, uzyskał osobowość prawną i mógł działać. Rozpuszczono „wici” i rozpoczęto nabór słuchaczy.