Rok akademicki 2012/2013

W piąty rok działalności goleniowski Uniwersytet wszedł 28 września 2012 roku. „Wierzę, że działalność stowarzyszenia nie tylko wzbogaca życie osób będących w jesieni swego życia, ale również lokalną społeczność Goleniowa” – napisał w swoim przesłaniu do słuchaczy Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Podczas tej inauguracji wykład „Przyjaźń w biegu życia” wygłosiła dr Małgorzata Moś, a w części artystycznej po raz pierwszy wykonana została piosenka, która stała się nieoficjalnym hymnem UTW w Goleniowie. Do popularnej melodii ludowej słowa napisała Anna Łunkiewicz, a zaśpiewał ją kabaret „Szafa” Klubu Seniora „Relaks”. Tekst znajduje się w części poświęconej twórczości seniorów.

Rok akademicki 2012/2013 był wyjątkowo bogaty w różnorakie działania. Podobnie jak w latach poprzednich działały lektoraty języków obcych, kursy komputerowe, gimnastyka rehabilitacyjna w sali i na basenie, zajęcia taneczne i sekcja turystyczno-krajoznawcza.
Doszły też nowe: sekcja kulturalno-oświatowa, zajmująca się organizacją zbiorowych wyjść na imprezy kulturalne w Goleniowie oraz wyjazdów do kina i teatrów. Powstały koła nordic walking i kulinarne oraz reaktywowany został zespół wokalny. Pod koniec kwietnia zawiązało się koło dziennikarskie, efektem pracy którego jest wydana na zakończenie roku akademickiego gazeta UTW „Srebrny Głos”. Gazeta ukazywać się będzie w cyklu dwumiesięcznym.
Niezależnie od systematycznej cotygodniowej pracy w kołach i sekcjach, słuchacze UTW uczestniczyli raz w miesiącu w ogólnych spotkaniach, podczas których wysłuchali następujących wykładów: „Co to znaczy zdrowe odżywianie”, „Jak żyć z rakiem”, „Organizacje pozarządowe i wolontariat – ich prawa i obowiązki”, „Zabiegi pielęgnacyjne przy obłożnie chorym”, „Bezpieczny senior”, „Konstytucja 3 Maja”, „Nie dać się oszukać”.
W trakcie roku 2012/2013 zorganizowane zostały wycieczki do Koszalina i Darłowa, Berlina, Poznania, Stralsundu oraz kilkudniowa do Hiszpanii. Odbyło się też kilka imprez o charakterze rozrywkowym: Andrzejki, spotkanie opłatkowe, zabawa karnawałowa, Dzień Kobiet.
Niezależnie od spotkań ogólnych, w kołach i sekcjach organizowane były wewnętrzne imprezy, np. z okazji imienin czy „okrągłych” urodzin, a także na zakończenie zajęć. W grupach potworzyły się bowiem silne więzi, zawiązały przyjaźnie, ludzie lubią przebywać w swoim towarzystwie i spotykają się już nie tylko oficjalnie, ale również prywatnie. Pytanie: „Czy poznaliby się, gdyby nie Uniwersytet Trzeciego Wieku?”, pozostawiamy bez odpowiedzi.
Przedstawiciele goleniowskiego UTW wzięli udział w konferencji regionalnej „Uniwersytety Trzeciego Wieku wobec nowych wyzwań. Myślimy globalnie – działamy regionalnie”, obchodach pięciolecia UTW w Policach oraz 35-lecia UTW w Szczecinie, zaproszeni zostali także na obchody 10-lecia Klubu Seniora „Relaks” (swój sceniczny debiut miał wtedy zespół wokalny UTW). Duże znaczenie dla popularyzacji idei UTW miał wywiad udzielony powiatowemu tygodnikowi „Gazeta Goleniowska” przez prezesa UTW Zofię Michalewicz. Ukazał się 12 października 2012 r. pod znamiennym tytułem „Intelektualne potrzeby seniorów”.

Podsumowanie piątego roku działalności miało miejsce 21 czerwca 2013 roku. Stowarzyszenie liczy aktualnie 147 członków. Wielu to ludzie bardzo zaangażowani w jego działalność, wyrazem czego były podziękowania i nagrody przyznane przez zarząd kilkudziesięciu osobom i słowa uznania ze strony osób z zewnątrz. To cieszy i napawa optymizmem na przyszłość.

Na stronie www.goleniow.pl (serwis informacyjny Urzędu Gminy i Miasta Goleniów) czytamy: „Coraz większą popularnością wśród goleniowskich seniorów cieszy się Uniwersytet Trzeciego Wieku. To efekt bardzo atrakcyjnej oferty kierowanej do ludzi, którzy aktywność zawodową mają już za sobą, ale nadal są ciekawi świata i nadal chcą się rozwijać”…

Prezes Stowarzyszenia Zofia Michalewicz, podsumowując ten rok stwierdziła: „Warto jest robić wszystko, by oswoić starość, by się jej nie bać, by zachęcić ludzi do zmiany sposobu życia i myślenia. Warto zachęcać ludzi starszych, często samotnych, do wyjścia z domu, do bycia w grupie, do nabywania nowych umiejętności i zdobywania nowych przyjaciół”.

Niewątpliwie – warto!