Rok akademicki 2009/2010

Już z pewnym doświadczeniem goleniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku wszedł w drugi rok działalności. Hasłem wiodącym całorocznej działalności była integracja członków stowarzyszenia. Inauguracja roku akademickiego odbyła się 22 października, a uczestniczyło w niej blisko 100 osób. Wykład inauguracyjny na temat „Jak człowiek słyszy?” wygłosił prof. Reichert.

Słuchacze UTW w trakcie roku akademickiego uczestniczyli w lektoratach języka angielskiego i języka niemieckiego, gimnastyce rehabilitacyjnej na sali i na basenie oraz wysłuchali cyklu wykładów: „Pogańskie obrzędy w kulturze narodu”, „Pielęgnacja cery zimą”, „Resetowanie genów młodości”, „70 rocznica zbrodni katyńskiej i deportacji”, „Bezpieczny senior”, „Prawo karne na co dzień”.

Aktywnie działała sekcja turystyczna, dzięki której duża grupa seniorów zwiedziła zabytki Szczecina i Stargardu Szczecińskiego, Kołobrzeg, Berlin i Tropical Island, Drezno, Bawarię i Monachium, wschodnie regiony Polski i Wilno. Członkowie UTW brali ponadto udział w zbiorowych wyjazdach do teatrów i kin szczecińskich oraz Opery w Poznaniu, a także w imprezach integracyjnych takich jak np. Dzień Kobiet czy zabawa karnawałowa. Wspólnie z seniorami z innych organizacji porządkowali wiosną teren nad Iną, a po pracy bawili się przy ognisku. Rok akademicki podsumowano i zakończono 11 czerwca 2010 roku. Interesujący wykład pt. „Żyć długo i szczęśliwie” wygłosiła Anna Kazuba, prezes Stowarzyszenia Bractw Optymalnych.

Goleniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przez dwa lata swojej działalności okrzepł. Co prawda niektórzy „studenci” rezygnowali, ale przychodzili nowi, świadomi tego, czym UTW jest i czym różni się od innych organizacji. Nic przecież nie stoi na przeszkodzie, by godzić przynależność do innych organizacji z udziałem w zajęciach oferowanych przez UTW.