W  środę  15 marca 2017r. członkowie  Koła Historycznego  udali  się na sesję wyjazdową do Szczecina . Okazją do tego  było 500- lecie Reformacji. Tam – w  parafii  Ewangelicko Augsburskiej – w kościele pw.Świętej Trójcy  na Łasztowni ,  zostali niezwykle ciepło przyjęci  przez proboszcza księdza Sławomira Sikorę . W  tymże kościele wysłuchali  wygłoszonego przez niego wykładu, w którym przedstawił  on naszym studentom historię ruchu reformacji  oraz główną myśl przyświecającą twórcom  tego ruchu. Omówił  działalność przede wszystkim Marcina Lutra oraz innych myślicieli reformacji – Kalwina i Erazma z Rotterdamu. Następnie zostali zaproszeni do sali-atrium na kawę, gdzie  w miłej i  przyjemnej atmosferze trwała dyskusja  na tematy związane z protestantyzmem i jubileuszem  500 lecia  Reformacji  .