Zdecydowana większość  studentów naszego Uniwersytetu mieszka w Goleniowie od wielu lat.Wszyscy dobrze wiedzą  ,że jest w naszym mieście  Zakład Karny. Przechodzimy obok niego- ale  kto  z nas był wewnątrz ? Na pomysł zwiedzenia go wpadli  członkowie Koła Historycznego z jego liderem -Januszem Wentrubą. Dość liczna grupa /23 osoby/- wybrała się  tam 08 lutego 2017r. Po całym obiekcie  oprowadzali ich  dwaj przesympatyczni funkcjonariusze , kpt. Gołębiowski i kpt. Łapot. Przybliżyli im historię powstania więzienia , sposób  jego funkcjonowania   w różnych   okresach  czasowych – przed i po wojnie. Oprowadzili ich praktycznie po całym obiekcie. Zobaczyli cele i warunki bytowania osadzonych , jak i cele zwane karcerami.Ponadto  salę do zajęć sportowych , przychodnię medyczną , świetlicę , spacerniaki oraz zakład, w którym pracują więźniowie . To wszystko było dla nich dużym zaskoczeniem,bowiem z zewnątrz  obiekt nie stwarza tak wielkiego wrażenia.Na zakończenie życzyli sobie, aby jeszcze kiedyś tam być ,ale wyłącznie  jako    zwiedzający!