W piątek 9 października 2020 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  odbyła się  XIII inauguracja roku akademickiego 2020/2021 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Goleniowie. Ze względu na panującą pandemię miała ona nieco inny charakter niż w latach poprzednich. Po przywitaniu przez Panią Prezes Zofię Michalewicz zaproszonego gościa,  doktora Pawła Popka z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz wszystkich zebranych, zespół „Forte”  odśpiewał Gaudeamus igitur . W dalszej części nasz gość  przedstawił wykład pt.” Odporność przychospołeczna- zadbaj o swój resilience ” . Z tego co usłyszeliśmy już wiemy, że każdy człowiek ma swoją psychofizyczność tj. głowę i ciało i że wszystko zaczyna się od głowy .Chociaż w zasadzie pojęcie resilience  dotyczy ludzi młodych , seniorzy także powinni dbać o swoje , czyli o wewnętrzną siłę , odporność. Przejawia się to chociażby w dochodzeniu  do zdrowia po przeżyciu traumatycznych wydarzeń. Uczmy się więc zwiększając w ten sposób zasoby pozytywnych doświadczeń. Bądźmy też wdzięczni i dostrzegajmy, jak wiele  dobra jest w nas i wokół  .Motywujmy się wewnętrznie i w szarej codzienności odnajdujmy swoje pasje. Wierzmy w siebie , czyli stawajmy po swojej stronie , miejmy szacunek dla siebie i bądźmy też  dla siebie dobrzy. Takie nastawienie i stosowanie się do tych zaleceń ma niewątpliwie  pozytywny skutek  na naszą psychofizyczność. Po wykładzie ponownie głos zabrała Pani Prezes.Poinformowała zebranych o działaniach Stowarzyszenia w roku poprzednim,które pomimo pandemii zostały zrealizowane .Przedstawiła też plan na bieżący rok akademicki,ale czy w dobie pandemii uda się go zrealizować? …..zobaczymy.Na zakończenie spotkania, w ramach podziękowania za pracę  w roku akademickim 2019/20  najbardziej aktywnym studentom  wręczono interesujące książki.

Tekst i zdjęcia- U.M