W  piątkowe  popołudnie  20  października  2017r.  w  GDK  odbyła  się   okrągła –  X  Inauguracja   Roku   Akademickiego.  Na  uroczystość   przybyły  delegacje  zaprzyjaźnionych  Uniwersytetów  i  innych  Stowarzyszeń   Senioralnych. Między innymi ze  Szczecina, Stargardu,Polic,Nowogardu, Kamienia Pom., Golczewa, Maszewa  oraz  goleniowski  „Rytm” ,  „Relax”, „Amazonki ” i  ZERi I.    Zaszczycił   nas  także  swoją  obecnością   burmistrz  miasta  i  gminy  Robert  Krupowicz.  Całość  z  wielką   wprawą  i  swadą   poprowadziła   Maria  Palica.  Po  odśpiewaniu   „Gaudeamus”   przez  zespół  wokalny  „FORTE” , głos  zabrała  Prezes  naszego   UTW   Zofia   Michalewicz. Następnie  wraz  z  Przewodniczącym  Goleniowskiej  Rady  Seniorów  Józefem   Bednarzem  uhonorowała    zaszczytnym  tytułem   ” Przyjaciel  Seniorów”  osoby    wspierające   ruch  senioralny w naszym  mieście. W  dalszej  części  głos  zabrał  burmistrz  Robert  Krupowicz  oraz  delegaci z poszczególnych  Stowarzyszeń  Senioralnych. W części  artystycznej  wystąpił  znany  już   szerszej  publiczności  nasz  teatr  „INDEKS”  ze   sztuką  pt.MOJE ”  w  reżyserii  Daniela   Jacewicza. Owacjom  nie  było  końca!!  Po  zakończeniu  uroczystości      goście  i   studenci  zostali  zaproszeni  na  słodki  poczęstunek.