Zarząd UTW w Goleniowie – informuje, że w dniu 9 stycznia 2015r o godz.16.00
w sali konferencyjnej UMiG odbędzie się zebranie organizacyjne członków
na które serdecznie zapraszamy! Zofia Michalewicz
Prezes UTW w Goleniowie