Tym razem Koło historyczne na kolejną lekcję udało się do Ośrodka Hodowlano – Zarybieniowego w Goleniowie na ul. Spacerowej. Jest to Wylęgarnia Ryb przy Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie. Spotkanie było bardzo interesujące i wynieśliśmy z niego sporą dawkę wiedzy na temat „produkcji” narybku m.in. troci,sandaczy, łososi.

jb