31 stycznia  2019r.  kolejna grupa naszych słuchaczy  /4 tura /, zakończyła  egzaminem  trwający od czerwca  2018r. / z  przerwą wakacyjną/    kurs komputerowy.  I w tymże dniu  dwie nowe grupy rozpoczęły  kolejny kurs  / 5 i 6 tura /. Moderatorem całego przedsięwzięcia z  ramienia naszego Uniwersytetu jest Edward Maciuba.  Natomiast opiekunem czwartej grupy była Łucja Czarnacka. Projekt  „Certyfikowany Kurs Komputerowy  dla Seniorów ” organizowany jest przez Eurocapital ze Szczecina  w  ramach regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego .Współfinansowany jest także ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Poszczególne grupy liczą nie więcej niż 15 osoób.  Zajęcia  w bardzo interesujący i  ciekawy   sposób prowadzi  Pan Tomasz Małecki. Jak się okazuje- na naukę nigdy nie jest za późno. Egzaminy potwierdzają, jak dobrze chłoniemy wiedzę i że nie boimy żadnych nowości technicznych .  A poprzez  znajomość obsługi komputera świat stoi przed nami otworem!!