Uniwersytet Trzeciego Wieku w Goleniowie zaprasza słuchaczy Uniwersytetu i mieszkańców Ziemi Goleniowskiej do wzięcia udziału w konkursie:

Moja mała ojczyzna – Goleniów


Komisja konkursowa:

  1. Zofia Michalewicz – przewodnicząca
  2. Jolanta Bronowska – członek
  3. Kazimiera Goc – członek

Temat konkursuWspomnienia i przemyślenia Seniorów na temat ich małej Ojczyzny – Goleniowa.


Cel Zachowanie dla potomnych warunków, jakie istniały w naszym Goleniowie w czasach młodości obecnych Seniorów i przemyślenia co jeszcze zrobić żeby nasze prawnuki były dumne z miejsca swojego zamieszkania.


Terminy:

  1. Zgłoszenie udziału pocztą elektroniczną do koordynatora– do 31 marzec 2020r.
  2. Przekazanie prac konkursowych do koordynatora –do 30 wrzesień 2020r.
  3. Ocena prac przez komisję konkursową – październik 2020r.
  4. Ogłoszenie wyników – zebranie ogólne w październiku 2020r.

za prace wyróżnione organizator przewiduje nagrody


Forma – pisemna lub elektroniczna do 20 stron czcionką 14.


Uczestnicy konkursu – uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec Ziemi Goleniowskiej  z wyjątkiem komisji konkursowej.


Uwaga – Ciekawsze fragmenty prac mogą być za zgodą autora publikowane w prasie lokalnej


Koordynator Konkursu z ramienia UTW – Tadeusz Tomczak ewatadeusztomczak@wp.pl

     


Może te zdjęcia obudzą Wasze wspomnienia…


jb