Wszelkie działania  naszego Stowarzyszenia  to  praca na rzecz innych . Można to nazwać w różny sposób,ale wydaje mi się ,że   Czysty Wolontariat jest  nazwą jak najbardziej na miejscu. Zawsze- kiedy  tylko jest  potrzeba- nie jesteśmy obojętni i niesiemy   pomoc innym. Także sami  dość  często organizujemy różnorakie   przedsięwzięcia. Tym razem nie było inaczej . W dniach od 01 do 03 maja 2019r. grupa wolonatiuszy naszego Uniwersytetu  włączyła się do pomocy  w organizacji Trzecich Archidiecezjalnych Dni   Młodzieży w Goleniowie .Byliśmy  bardzo ważną częścią tego  przedsięwzięcia. Nasi wolontariusze spisali się na medal. Należą się im wielkie podziękowania!

U.M