Przemarsz  studentów   naszego  Uniwersytetu  spod  Urzędu  Miasta  i  Gminy  pod  Pomnik  Niepodległości  Rzeczpospolitej.