Przypominamy


W poniedziałek zbiórka przy Kauflandzie 0 godz. 11.00 z maseczkami i wyruszamy lasem do Miękowa na pieczonego dzika.


Wracamy pociągiem lub dowolnym środkiem transportu, który sobie załatwimy.


jb